ODIUM, myśli

6 tekstów (myśli) – auto­rem jest ODIUM.

Nikt nie lu­bi pe­symistów, tych dusz zatęchłych, siejących wokół zły nas­trój i zwątpienie, tych szczod­rych piewców niepo­gody, którzy w za­razie myśle­nia i przez oczy przy­tom­ne niosą zalążek śmier­ci. Kto mar­szczy czoło, ten [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2019, 10:16

Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem roz­taczać zachwyt nad ra­mami, po­mijając ob­raz, składać hołd piedes­tałom, nie dos­trze­gając człowieka, spo­zierać na bez­duszne i mil­czące pun­ktac­je, które ni­kogo nie wy­noszą przy uczci­wym na rzecz spoj­rze­niu. Bra­kuje nam zmysłu kry­tycyz­mu. Ludzkie oko częściej paczy niż pat­rzy... bo pat­rzy, a nicze­go nie widzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2019, 23:35

Miłość to nie pa­kiet wyima­gino­wanych za­let, miłość to skok w niewiadomą, jaką jest dru­gi człowiek. Miłość jest afir­macją ta­jem­ni­cy, miłość nie wie, lecz wciąż się przygląda, nie kry­tycznym okiem, a zaciekawionym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2019, 14:48

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Wa­riat jest brzuchomówcą. Gdy jest się sta­le unieważnianym, zachodzi pot­rze­ba użycia szkła po­większające­go gro­tes­ki dla niedowidzących. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2019, 00:04

Dom, w którym mie­szka miłość, ma ściany z ducha. Cała nasza nędza za­sadza się na tym, że wychodzi­my z czte­rech mu­rowa­nych ścian. 

myśl • 25 marca 2019, 14:33
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]