ODIUM, strona 12

118 tekstów – auto­rem jest ODIUM.

Słowa cza­sem jak płot na posesji. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 22:28

His­to­ria miłości pokrótce tak się składa: przychodzi nędzarz do nędzarza i ocze­kuje jałmużny w złocie. 

aforyzm • 16 marca 2019, 22:26

Oto nieod­mien­na od wieków kon­dycja człowieka: księżniczka na ziar­nku prawdy. 

aforyzm • 16 marca 2019, 22:23

Ci, których ośle­pia blask słońca, zwą to optymizmem. 

aforyzm • 16 marca 2019, 22:20

Chcieć być szczęśli­wym dzięki pod­trzy­mywa­niu złudzeń to jak cie­szyć się z garbu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 22:17

Wa­riaci noszą się na lewą stronę, po­zos­ta­li zaś sądzą, iż mają tyl­ko prawą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 22:14

Da­jesz szansę życiu, gdy poz­wa­lasz dot­knąć się śmierci. 

aforyzm • 15 marca 2019, 22:21

Po drugiej stronie śmierci

Ożywia mnie tru­pio ra­dos­na myśl,
że już bliżej jest niż dalej,
i wreszcie będę mogła um­rzeć śmiercią
dla wszys­tkich zrozumiałą. 

dziennik • 15 marca 2019, 13:48
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 08:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 08:06ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 07:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]