ODIUM, strona 12

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Niemoc

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro nielot. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:34

***

Po cichu jes­tem dum­na ze swe­go szaleństwa,
gdyż ujaw­nianie swe­go ukon­tento­wania byłoby wyrzu­caniem pe­reł przed wieprze. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:11

Via dolorosa

Ra­miona sku­lone śmie­chem przechodniów.
Wzrok z lękiem wbi­ty w ziemię.
Jak niewiele trze­ba, by pod­ważyć cudze istnienie,
uni­ces­twić każdy od­rodzo­ny z tru­dem za­miar,
po­walić tru­pa, wbić os­tatni gwóźdź do trumny... 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2019, 10:02

Jed­ni piszą, in­ni sta­wiają kleksy. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:54

Szkoła nie kuźnia, więc nie nag­radzaj­my kowali. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:49

Myśli głod­nych krążą wokół stołu. Na ten sam kształt miłos­ne fan­tazma­ty okrążają świat. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:47

Ra­my są uk­rzyżowa­niem myśli. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:45

Gdy za­mil­kną głup­cy, cisza ma pos­mak wytworności. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:43

Władza ma­mi po­zorem siły, ludzie po­zorem miłości... wygłod­niałe hieny w przeb­ra­niu miłości. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:40

Gdy­by człowiek wie­dział, o czym mówi, gdy mówi o miłości, mu­siałby wnet za­mil­knąć, by nie na­razić się na śmieszność. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:36
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]