ODIUM, strona 13

146 tekstów – auto­rem jest ODIUM.

I żeby mówić, i żeby mil­czeć trze­ba mieć coś do powiedzenia. 

aforyzm • 20 marca 2019, 12:51

Homo demens

Ety­kieta sza­leńca mi służy. Nie kryję się z nią ani z niej nie tłumaczę. Każdy z ga­tun­ku ho­mo sa­piens to zro­zumie, reszta nie jest god­na po­dawa­nia wyjaśnień. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:43

Niemoc

Jakże zat­rważająco bo­les­ne to połącze­nie: ba­roko­we wnętrze, puchnące słowa i pióro nielot. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:34

***

Po cichu jes­tem dum­na ze swe­go szaleństwa,
gdyż ujaw­nianie swe­go ukon­tento­wania byłoby wyrzu­caniem pe­reł przed wieprze. 

dziennik • 20 marca 2019, 12:11

Via dolorosa

Ra­miona sku­lone śmie­chem przechodniów.
Wzrok z lękiem wbi­ty w ziemię.
Jak niewiele trze­ba, by pod­ważyć cudze istnienie,
uni­ces­twić każdy od­rodzo­ny z tru­dem za­miar,
po­walić tru­pa, wbić os­tatni gwóźdź do trumny... 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2019, 10:02

Jed­ni piszą, in­ni sta­wiają kleksy. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:54

Szkoła nie kuźnia, więc nie nag­radzaj­my kowali. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:49

Myśli głod­nych krążą wokół stołu. Na ten sam kształt miłos­ne fan­tazma­ty okrążają świat. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:47

Ra­my są uk­rzyżowa­niem myśli. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:45

Gdy za­mil­kną głup­cy, cisza ma pos­mak wytworności. 

aforyzm • 19 marca 2019, 09:43

ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

ODIUM

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 18:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 18:19yestem sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 18:17yestem sko­men­to­wał tek­st W Bra­koczy­nowie mie­szka wielosłowie.  

dzisiaj, 17:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 10:04ODIUM sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 09:56ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]