ODIUM, strona 2

134 teksty – auto­rem jest ODIUM.

Jeśli śmiejesz się z wa­riata i wy­tykasz go pal­ca­mi, to jest tak, jak­byś pat­rzył w lus­tro i nie roz­pozna­wał włas­nej twarzy. Ko­mu obłąka­nie jest ob­ce, te­mu ob­ce jest włas­ne jestestwo. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:48

Wiel­ce nieroz­ważnie jest roz­ma­wiać z in­nym, nie roz­ma­wiając pier­wej ze sobą. Przy­pomi­na to wy­dech bez wdechu. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:44

Nie usłyszysz ni­kogo, póki nie usłyszysz siebie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 maja 2019, 10:17

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głodny. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

Na wa­riata pat­rzy­my jak na sztuczki iluzjonisty. 

aforyzm • 11 maja 2019, 00:33

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Im więcej wiesz, tym bar­dziej umierasz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:14

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blisko. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Jest mil­cze­nie mar­twe i mil­cze­nie, które nie ga­si mo­wy; jest mo­wa, która za­bija ciszę, i ta­ka, która się ciszy nie boi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2019, 00:03

Gdy psychiat­ra spo­tyka w swym ga­bine­cie sza­leńca, po wyk­rzyk­nięciu "Ec­ce ho­mo!", wi­nien go z błogosławieństwem odesłać do domu. 

aforyzm • 19 kwietnia 2019, 00:00
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:44ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 22:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

wczoraj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

wczoraj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

wczoraj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 17:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]