ODIUM, strona 2

118 tekstów – auto­rem jest ODIUM.

Po­siadać można tyl­ko małą wiedzę, duża bie­rze nas w swo­je posiadanie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 10:39

Nikt nie widzi, jak rośnie tra­wa, wszys­cy widzą wa­riata, lecz nikt nie słyszy, jak rośnie wariat. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 kwietnia 2019, 10:35

Dys­tans, ja­ki dzieli cię od wa­riata, to ten sam, ja­ki dzieli cię od siebie. Efekt śle­pej plam­ki ja. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 08:25

Nie uchro­nisz się przed prawdą, z ust pa­dają jej cienie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2019, 08:22

Kiedy zde­cydu­jesz się widzieć, bie­rzesz zarówno gwiez­dny pył, jak i ziem­ski kurz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 kwietnia 2019, 08:21

Im węższe ho­ryzon­ty, tym poczu­cie możli­wości szersze. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2019, 20:38

Im bar­dziej się słowa­mi zasłaniasz, tym bar­dziej sta­jesz się przezroczysty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 kwietnia 2019, 20:37

Umiera­my, gdy boimy się śmierci. 

aforyzm • 6 kwietnia 2019, 20:36

Skłon­ni jes­teśmy ule­gać iluz­ji, że kocha­my osobę, która jest od­po­wie­dzią na nasze pragnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2019, 21:49

Ten, kto ze zdu­mieniem pat­rzy na wa­riata, jest człowiekiem, który nie zna swo­jej ojczyzny. 

aforyzm • 5 kwietnia 2019, 20:01
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 08:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 08:06ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 07:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]