ODIUM, strona 5

118 tekstów – auto­rem jest ODIUM.

Kto idąc wie, że ku­leje, dob­rze idzie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2019, 18:25

Na ten sam kształt głupi wyższe­go spos­trzeże, co mrówka słonia. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 08:28

Jeśli na imię ci człowiek, to na dru­gie zaw­sze szaleniec. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2019, 08:24

Jeśli mając lat czter­dzieści lub pięćdziesiąt na­dal wie­rzysz w miłość, to men­talnie nie wy­rosłeś z pieluch. 

aforyzm • 29 marca 2019, 08:22

Prze­sad­na grzeczność by­wa maską pogardy. 

aforyzm • 29 marca 2019, 08:15

Bluszcz nie obej­mu­je z miłości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2019, 09:34

Śle­pa ku­ra sy­ta ziar­nem sy­panym przez in­ne śle­pe kury. 

aforyzm • 28 marca 2019, 09:33

Są głowy wiel­kie, są też napęczniałe. Rzecz w tym, by umieć jed­ne od dru­gich odróżnić. 

aforyzm • 28 marca 2019, 09:31

W szkol­nych ławach nikt nie łamie so­bie głowy, szkol­ne ławy służą głównie umęcza­niu d***. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2019, 09:30

Kto zna ból, nie mu­si znać cier­pienia. Nasze myl­ne o rzeczy mniema­nie łat­wo jed­nak jed­no z dru­gim sca­la, czy­niąc ro­jenie, po­wołując do życia marę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 marca 2019, 08:38
ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 09:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 08:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 08:06ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 07:58ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]