ODIUM, teksty z maja 2019 roku

8 tekstów z ma­ja 2019 ro­ku – auto­rem jest ODIUM.

Miłość to nie pa­kiet wyima­gino­wanych za­let, miłość to skok w niewiadomą, jaką jest dru­gi człowiek. Miłość jest afir­macją ta­jem­ni­cy, miłość nie wie, lecz wciąż się przygląda, nie kry­tycznym okiem, a zaciekawionym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2019, 14:48

Miłość nie mnoży się przez us­ta. Do miłości da­no nam ręce, reszta to tyl­ko wy­mioty liryczne. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2019, 22:50

Jeśli śmiejesz się z wa­riata i wy­tykasz go pal­ca­mi, to jest tak, jak­byś pat­rzył w lus­tro i nie roz­pozna­wał włas­nej twarzy. Ko­mu obłąka­nie jest ob­ce, te­mu ob­ce jest włas­ne jestestwo. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:48

Wiel­ce nieroz­ważnie jest roz­ma­wiać z in­nym, nie roz­ma­wiając pier­wej ze sobą. Przy­pomi­na to wy­dech bez wdechu. 

aforyzm • 30 maja 2019, 22:44

Nie usłyszysz ni­kogo, póki nie usłyszysz siebie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 maja 2019, 10:17

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głodny. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

Na wa­riata pat­rzy­my jak na sztuczki iluzjonisty. 

aforyzm • 11 maja 2019, 00:33

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

ODIUM

Jedni piszą, inni stawiają kleksy.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

ODIUM

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 18:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 18:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta, po­dob­nie jak każdy [...]

dzisiaj, 18:19yestem sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 18:17yestem sko­men­to­wał tek­st W Bra­koczy­nowie mie­szka wielosłowie.  

dzisiaj, 17:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 10:04ODIUM sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 09:56ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]